Klage til Kulturdepartementet.

Vi har tidligere skrevet om urmaker Svein Skarbøviks avslag på statsstipend i artikkelen “En kulturell skandale” som vi publiserte 17.des.2019. På bakgrunn av dette og hva departementet bevilger økonomiske midler til, så har Fagurmakerne Norge (FUN) nå sendt et brev til kulturminister Trine Skei Grande (V).

Trine Skei Grande

Kunnskapen om disse klokkene er i ferd med å forsvinne. Hvem skal reparere og restaurere disse i fremtiden? Ingen hadde akseptert at vinduene på Norsk Folkemuseum hadde blitt skiftet ut med moderne aluminiumsvinduer. Og det er heller ikke akseptabelt at disse flotte urverkene skal bli byttet ut med elektriske urverk.

Norge har forpliktet seg gjennom UNESCO-konvensjonen om den immateriell kulturarven. Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, inkludert håndverk.

Kulturrådet har ansvar for å implementere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og er Kulturdepartementets fagorgan på dette feltet. Formålet med konvensjonen er å øke respekt for og kunnskap om immateriell kulturarv.  Vi venter på svar fra kulturministeren på vår henvendelse og vil følge denne saken videre, se link: KULTURMINISTER TRINE SKEI GRANDE

Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.

One Reply to “Klage til Kulturdepartementet.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *