Nyheter

En kulturell skandale!

Urmaker Svein Skarbøvik fikk nei på sin søknad til Kulturdepartementet om statsstipend til å reparere og kartlegge tårnurene til bl.a. norske kirker. Dette er et tidkrevende prosjekt som betinger en økonomisk støtte til kartleggingen, reiser, kunnskapservervelse i inn- og utland…

Les mer