Bli assosiert medlem!

På Fagurmakernes siste årsmøte ble det vedtatt å åpne for et assosiert medlemskap. Dette tilbudet er for de som jobber i bransjen eller har jobbet i bransjen, og som ikke er fagutdannet urmaker. Eller kanskje er du særdeles klokkeinteressert og samler av ur?

Da kan du bli assosiert medlem i Fagurmakerne Norge (FUN).

 • Som assosiert medlem får du tilgang til et eget forum på Facebook.
 • Assosierte medlemmer har adgang til å benytte seg av forbundets avtale med Advokatfirma FINN AS om rabatterte juridiske tjenester, se link på startsiden.
 • Alle medlemmer får 15 % rabatt på det meste av stempler og skilt hos Foldal Stempel AS, www.foldal.no. Oppgi kode «Fagurmakerne» ved bestillinger.
 • Assosiert medlemskap kan søkes av personer som ikke oppfyller kriteriene for et ordinært medlemskap i følge vedtektene for Fagurmakerne.
 • Assosierte medlemmer kan bruke logoen “Assosiert medlem av Fagurmakerne” i medlemsperioden, men har ikke tillatelse til å bruke logoen i næringsvirksomhet uten en skriftlig avtale med FUN.
 • Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på forbundets årsmøte.
 • Assosierte medlemmer som misbruker FUNs logoer eller som gir ytringer på for eksempel sosiale medier som eventuelt kan skade FUNs interesser, herunder våre samarbeidspartnere og medlemmer, vil bli slettet som medlem. Eventuelt betalt medlemsavgift vil i slike tilfeller ikke bli refundert.
 • Flere medlemsfordeler vil komme…Medlemsavgift for assosiert medlemskap:
  Forskuddsvis kr. 300,- pr. år. (NB! Det vil ikke bli sendt ut purringer på ubetalt medlemskap. Om medlemsavgiften ikke er betalt innen forfall 1. februar hvert år, vil medlemskapet bli slettet. Nytt medlemskap vil bli opprettet så snart ny påmelding og betaling av medlemsavgift er gjort.)
 • Betalte medlemsavgifter gjelder for perioden 1.1. til 31.12.
Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *