Artikler

Fagurmakernes logo

Logoene «Fagurmakerne Norge – FUN» og «Assosiert medlem – Fagurmakerne Norge» finnes i to varianter. Forbundet har forskjellige retningslinjer for bruk av disse ut i fra hvilken type medlemskategori. Logoen «Fagurmakerne Norge – FUN» kan kun brukes av fagutdannede medlemmer…

Les mer