Håndverkeren og ytringsfrihet.

Vår rett til å ytre meninger og om retten til å motta eller gi informasjon, er definert som ytringsfrihet. Dette er essensielt for vår utdanning, personlige utvikling, faglige utvikling, for vårt samfunn mv. Ytringsfrihet ansees i alle demokratiske land for en av de viktigste borgerrettigheter og er i alminnelighet uttrykkelig hjemlet i forfatningen.

 

«Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det».

Med disse ordene formulerte den franske filosofen Voltaire ((François-Marie Arouet) 1694-1778, selve essensen i forsvaret av ytringer.

Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet.

Ytringsfriheten jf. Grunnloven § 100 og Art.10 i EMK., er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.

Men hva skjer om vi håndverkere benytter oss av den lovfestede ytringsfriheten og ytrer oss kritisk om noen av disse nye urverkene som etter vår oppfatning har en kvalitet som vanskelig kan forsvares?

Vi har mange dyktige håndverkere i urmakerfaget som lever opp til etiske normer i håndverket og som vurderer ulike kvaliteter på ur og urverk. Mange av oss har snakket om kvalitetsurverk som ble produsert tidligere som Longines 30L, Omega 600 serien, Omega 30 mm., og ikke minst de fleste Certina verkene fra Kurt Freres mv. Fortsatt sitter vi i dag og reparerer disse selv om de er opptil 70 år gamle. Dette var kvalitet kontra til mye av den dårlige kvaliteten som finnes i dag.

En av våre medlemmer har kritisert noen av problemene til ETA-verkene, herunder F06.111. De kritiske bemerkningene ble lagt ut på Fagurmakernes (FUN) hjemmeside. Resultatet av dette ble at Swatch Group Nordic terminerte forhandlerkontrakten med urmakeren. Videre har Swatch Group gjort krav på at all negativ omtale av dem og deres produkter på FUNs hjemmeside, må fjernes.

Et annet medlem av FUN skrev en artikkel om korporatisme i den sveitsiske urindustrien som ligger på hjemmesiden til FUN. Der henvises det til en artikkel som ligger på internett; When Corporatism Leads to Corporate Governance Failure: The Case of the Swiss Watch Industry, link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3229779 . Videre har FUN nevnt noe om rettskonflikten mellom Swatch Group Ltd. og den engelske delegrossisten Cousins UK. Dette har også Swatch Group bedt om blir fjernet fra FUNs hjemmeside.

FUN er en selvstendig og fri fagorganisasjon for urmakere, og vi forbeholder oss til den positive organisasjonsfriheten. Vi kan vi ikke se at det skulle finnes begrensninger til hva FUN sentralt legger ut med henhold til informasjon om kvalitetsproblemer med f.eks. ETA urverk, eller andre. Vi betrakter dette som relevant informasjon for urmakere. Heller kan vi ikke se at det skulle finnes begrensninger på hva vi kan legge ut om rettstvisten mellom Swatch Group Ltd, Sveits og Cousins UK. Dette er relevant informasjon av offentlig interesse, og det finnes flere linker på nett om denne saken.

Skal fagorganisasjoner underkaste seg sensur, ytringsfrihet og trykkefrihet etter krav fra produsenter?

FUN er en fagorganisasjon som forbeholder seg retten til ytringsfrihet og trykkefrihet. Dette gjelder bl.a. i forhold til produsenter, leverandører, skolepolitiske forhold og i saker som er relevant for våre medlemmer. FUN er ikke bare en fagorganisasjon, vi er også en nyhetsformidler i forhold til nye produkter, saker som berører vårt profesjonelle virke, og vi er også i den situasjon at det er i vår fulle rett til å kritisere problemer med ulike produkter, uavhengig av produsenter etc.

Vi mener vi kan, i forhold til nyhetsformidling på vår hjemmeside, sammenligne oss med aviser og ulike tidsskrifter, som igjen kan defineres som den frie pressen. I forhold til dette, så er det oppsiktsvekkende at Swatch Group gjør krav om sensur i vår nyhetsformidling på FUNs hjemmeside som de mener er negativ i forhold til deres produkter, eller artikler som omhandler dem og ellers med informasjon i rettsprosessen mellom Swatch Group vs. Cousins UK. Som fagforbund er det også vår plikt og gi informasjon til våre medlemmer som er relevant i medlemmenes profesjonelle virke. Det er i særdeleshet svært betenkelig at Swatch Group benytter seg av sanksjoner som å terminere kontrakten med et av våre medlemmer i forhold til den informasjonen som FUN sentralt har lagt ut på hjemmesiden.

Hva hadde skjedd om en riksavis hadde publisert kritiske faktabaserte artikler om Swatch Group, og hvor Swatch Group hadde forlangt at avisen ikke skulle publisere dette?

Svaret ligger allerede i uttrykket «Den frie pressen». Derfor er det totalt uaktuelt for oss jf. ytringsfriheten å fjerne de negative omtalene på vår hjemmeside som er faktaopplysninger og opplysninger med en betydelig relevans for våre medlemmer og andre innom bransjen.

Denne saken er i særdeleshet er en svært viktig prinsipiell sak jf. ytringsfriheten i en fagorganisasjon som organiserer en profesjonell yrkesgruppe. En forhandler av flere merker fra Swatch Group, har uttrykt at han ikke tør å kritisere noe som helst i forhold til dem da han er redd for å få sin kontrakt terminert.

Swatch Group Ltd. er riktignok en meget stor aktør innom urindustrien, men derfra til å gjøre forsøk på kontroll av den lovfestede ytringsfriheten og krav om sensur, er rimelig bemerkelsesverdig og uakseptabelt.

På grunnlag av dette, har vi tidligere sendt følgende tilsvar til Swatch Group Nordic vedrørende kravet om å fjerne all negativ omtale fra vår hjemmeside, link;Tilsvar-SGN

Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *