Neste generalforsamling og FUNs fremtid.

Du har dessverre ikke adgang til dette innholdet!

Sjekk om du er korrekt logget inn. Om du er logget inn, men fortsatt mangler adgang, har du ikke nødvendige rettigheter for å lese dette innholdet.

Vennligst ta kontakt med sideadministrator for hjelp!

Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.