Referat fra årsmøte 2021

 

 

 

FAGURMAKERNE NORGE (FUN)

 

Referat fra årsmøte søndag den 28 februar 2021

 

Sted: Quality Hotel 33, Oslo

 

Tilstedeværende medlemmer:

 • Herulf Mathiesen
 • Kjell Jørgensen
 • Jørgen Borling
 • Arman Adel
 • Even Kenneth Weines
 • Arne Walberg
 • Erik Ødegård
 • Roy Syvertsen

 

 

Følgende saker ble behandlet:

 

Sak 1:  Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder og 2 stk. Protokollunderskrivere

 

Innkallingen og saklisten ble godkjent, Kjell Jørgensen valgt til møteleder og referent og til underskriving av protokollen ble valgt Jørgen Borling og Herulf Mathisen .

 

Sak 2:  Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap

 

Styrets årsberetning og regnskap ble godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet.

 • I året som gikk har det meste av FUNs aktivitet vært konsentrert om saker vedrørende takst, verdivurdering og forsikring.

 

Sak 3: Heving av kontingent

 • Det fremlagte forslag ble vedtatt.

 

Sak 4:  Fastsettelse av budsjett

Styret gis fullmakt til å disponere tilgjengelige midler til FUNs beste.

 

Sak 5:  Vedtekter for utnevning av æresmedlemmer og tildeling av æresdiplom.

 • Det fremlagte forslag ble vedtatt.

Sak 6: Endringer i enkelte formuleringer og presiseringer i vedtekter for takstmenn

 • Det fremlagte forslag ble vedtatt,

 

Sak 7: Nytt Stempel for takstmenn

 • Saken er overlatt til styret for administrativ behandling.

 

Sak 8: Diskusjonssak

 • En rekke problemstillinger rundt takst, verdivurdering og forsikringssaker ble diskutert.

 

Sak 9: Valg av styre

Leder: Roy Syvertsen

Nestleder: Jørgen Borling

Styremedlem: Arman Adel

Styremedlem: Kennet Weines

Kasserer: Formannen er foreningens kasserer

Sekretær: Kjell Jørgensen stiller seg til disposisjon for styret ved behov

 

Sak 10: Æresmlemskap og hederlig omtale:

Grunnleggere av FUN; Erik Ødegård og Jon Lindstrøm ble utnevnt til æresmedlemmer og gitt FUNs æresdiplom. Arne Walberg ble overrakt FUNs spesialkonjakk som takk for lang innsats som foreningens kasserer.

 

Det ble ikke valgt revisor eller valgkomite; det overlates til det nye styret å etablere disse funksjonene ved behov.

 

 

Kjell Jørgensen

Referent

 

Publisert av styreleder Roy Syvertsen 03.03.2021

Roy Syvertsen

Roy Syvertsen

Har pasjon for bygging og revisjon av tidsmålende finmekaniske konstruksjoner, verktøymaskiner, og gammelt urmakerverktøy. Make tools, to make tools, to make watches, osv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *